Nyheter

Den tyska tidningen Der Spiegel har den senaste tiden haft åtminstone tre artiklar med stark kritik mot den kraftfulla expansion av solceller man haft i landet. Man går till och med så långt som att kalla den höga kostnaden för solenergi ett hot mot den beslutade avvecklingen av kärnkraften. Som jag skrivit tidigare verkar allt fler ha fått upp ögonen för hur odugligt det är med solceller i ett land med såpass låg solinstrålning som Tyskland.

The only thing that’s missing at the moment is sunshine. For weeks now, the 1.1 million solar power systems in Germany have generated almost no electricity. The days are short, the weather is bad and the sky is overcast.

As is so often the case in winter, all solar panels more or less stopped generating electricity at the same time. To avert power shortages, Germany currently has to import large amounts of electricity generated at nuclear power plants in France and the Czech Republic. To offset the temporary loss of solar power, grid operator Tennet resorted to an emergency backup plan, powering up an old oil-fired plant in the Austrian city of Graz.

Sedan 2000 har installationen av solceller kostat de tyska skattebetalarna närmare 100 miljarder Euro. Hade man istället satsat på den i Tyskland förhatliga kärnkraften kunde man ha fått exmepelvis ett tjugotal EPR från franska Areva. Den installerade effekten hade då landat på 33 GW istället för de 23 GW solceller man har idag. Förvisso över 40 % mer men åtminstone i samma storleksordning. Tittar man däremot på den producerade energin visar det sig att kärnkraften skulle levererat 260 TWh till skillnad mot de 18 TWh solcellerna gav förra året. Det handlar om nästan 15 gånger mer energi för pengarna. Till det kommer en energi som är trygg, stabil och inte beroende av väder, årstid och tid på dygnet.

I och med det tyska beslutet om avveckling av all kärnkraft till 2022 kommer heller inte den dyra solenergin sänka koldioxidutsläppen. Istället kommer all nyinstallation få kämpa med att ersätta kärnkraft som också den är i praktiken koldioxidfri. Eftersom de förnyelsebara energikällorna, hur mycket man än vill, inte har någon möjlighet att tillgodose basbehovet av energi är det alltså kol och gas som kommer att utgöra de primära ersättarna till kärnkraften, men enorma ökningar av koldioxidutsläppen som följd.

Hade det varit så att de europeiska utsläppstaken kunde förhindra den tyska fossila expansionen skulle antagligen det här vara början till slutet på Tysklands tid som industriell och ekonomisk stormakt. Vad som i verkligheten kommer hända är nog att man successivt börjar ignorera de överenskomna gränsnivåerna, precis som man redan gjort med exempelvis begränsningar i statsskuld och budgetunderskott.

Samtidigt kan man läsa om att Japan redovisar ett underskott i handelsbalansen för första gången på över tjugo år. Det finns flera anledningar till detta men den största är kraftigt ökad import av fossila bränslen i sviterna av den massiva nedstängningen av landets kärnreaktorer. Underskottet i handelsbalansen landade på 32 miljarder dollar och importen av fossila bränslen ökade med 55 miljarder dollar.

I Finland gör man däremot tvärt om. O3 skall börja producera energi 2014, planeringen av den fjärde reaktorn i Olkiluoto fortsätter och man har dessutom godkänt uppförandet av ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, inte långt från den svenska gränsen. Snart kanske finländarna kan göra sig kvitt importen från Ryssland. Förutom nya reaktorer planerar också Talvivaara uranbrytning i Finland med en årlig produktion motsvarande bränslebehovet till två av landets idag fyra reaktorer.

Som en motvikt till de stora EPR, ESBWR och AP1000 vill det amerikanska energidepartementet bidra till utvecklandet av små modulära reaktorer, SMR. De stora fördelarna med dessa, förutom att de i princip helt kan förlita sig på passiva säkerhetssystem, är ekonomiska. Tanken är att de skall kunna tillverkas i fabriker och sedan transporteras mer eller mindre kompletta till slutdestinationen, vilket drastiskt kan reducera både konstruktionstid och -kostnad. Företag som Westinghouse, Babcock & Wilcox och NuScale har alla sin egen SMR-design.

Sist men inte minst har en artikel om oljeproduktionstoppen blivit godkänd i den välrennomerade vetenskapliga tidskriften Nature. Artikeln, som placerar toppen för konventionell olja vid 2005, berör dessutom motsvarande problematik för kol och gas.

Tillägg 2012-02-14: Idag rapporteras det om att ett antal reaktorer återstartats i Tyskland på grund av kylan då elektricitet inte kan erhållas från andra källor. Var det någon som varnade för blackout?

På hemmaplan går professor Janne Wallenius vid KTH tillsammans med Johan Hallén som är VD för Westinghouse ut i två debattartiklar med att vi bör konstruera en fjärde generationens forskningsreaktor i Oskarshamn. Detta bara några dagar efter att Vattenfall bekräftat att de tittar på förutsättningarna för att bygga ytterligare en reaktor i Sverige. 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i ekonomi, energi, EU, förnyelsebar, Fukushima, gas, kärnkraft, kolkraft, kostnader, olja, peak coal, peak gas, peak oil, solenergi, Tyskland, uran. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *