Nedläggning av flera svenska kärnreaktorer i närtid

En nyhet, förvisso tämligen väntad, som annonserades i veckan var att fyra svenska kärnreaktorer kommer att stängas i närtid. De aktuella reaktorerna är Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2.

Det svenska kraftsystemet kommer alltså att på fem år förlora över 3 GW installerad effekt och en årsproduktion på ungefär 20 TWh (baserat på historiska data) koldioxidsnål el. För att sätta detta i perspektiv producerade all installerad vindkraft i Sverige ungefär 11 TWh under 2014.

Då Sverige för tillfället är en nettoexportör av el (nettoexporten uppgick till drygt 15 TWh under 2014) kommer nedläggningarna på kort sikt inte påverka vår förmåga till inhemsk elförsörjning på annat sätt än genom höjda elpriser och kraftigare svängningar i dessa priser. Vad som däremot kommer att påverkas är den kraft som skall ersätta bortfallet i de länder dit elen i normalfallet hade exporterats, med andra ord kol- och gaskraft i Finland, Polen, Danmark och Tyskland.

Koldioxidintensiteten för kol- och gaskondens är ungefär 1 och 0,5 kgCO2eq/kWh respektive, säg ett snitt på 0,75 kg för en blandad maskinpark. Detta innebär att de 20 TWh nedlagd kärnkraft innebär ökade utsläpp på marginalen med 15 miljoner ton CO2-ekvivalenter. För att sätta detta i perspektiv släppte hela den svenska transportsektorn ut 18,5 miljoner ton under 2013.

Som anledning till den förtida nedstängningen av reaktorerna anger både E.ON och Vattenfall de ekonomiska förutsättningarna som anledning. Ett lågt elpris och en höjd effektskatt anges i bägge fall vara anledningen. Med andra ord slog Miljöpartiets vallöfte om stängda reaktorer in. Som en direkt effekt av S+Mps förda politik med höjd effektskatt ökar nu Europas koldioxidutsläpp med 15 miljoner ton. Grattis klimatet!

Tillägg 2015-10-23: Idag fick regeringen igenom sitt förslag om ökade subventioner till förnybar el. I SvD bekräftar också Lise Nordin (Mp) regeringens mål med att straffbeskatta bort kärnkraften till förmån för vindkraften.

Lise Nordin håller med om att elpriset gör det svårt för energibolagen att bli lönsamma, men menar samtidigt att dagens beslut kommer ge de förnybara bolagen bättre ekonomiska förutsättningar.

– I dag är det svårt att få lönsamhet, så den här höjningen gör att man ökar förutsättningar. Med det här beslutet växlar vi från kärnkraften som vi såg läggas ner förra veckan till förnybara energikällor, säger Lise Nordin.

Tillägg 2016-01-14: Efter ett desperat inlägg i energidebatten där Vattenfall varnar för att hela den svenska kärnkraftsflottan kan komma att avvecklas i förtid om inte effektskatten slopas, skriver Dagens Industri idag att S är redo att sänka effektskatten. Varför? Mp har tydligt signalerat att den höjda effektskatten är ett medel för att få till skott en förtida avveckling. Har S plötsligt insett att detta kan komma att bli verklighet?

Det svenska kraftsystemet har varit tämligen ansträngt den senaste tiden med låga temperaturer över hela landet. Hur situationen skulle se ut med stora delar av, eller hela, kärnkraftsflottan avvecklad lämnas som en övning åt läsaren. 

Tillägg 2016-02-17: OKG meddelade igår att stängning av O1 kommer att ske under 2017.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i elpriser, gas, kärnkraft, koldioxid, kolkraft, Sverige. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Nedläggning av flera svenska kärnreaktorer i närtid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *