Minskade koldioxidutsläpp?

Vetenskapsradion Klotet sände i dagarna ett inslag om en familj i Alingsås som skaffat sig solceller och nu känner sig lurade då de ekonomiska förväntningarna inte införlivats. Förutom att det är privatekonomiskt vansinne att se köp av solceller som en ”investering”, vilket bloggen Nej, det kan vi inte… skrivit ett par inlägg om, reagerar jag dessutom på något annat som nämns i inslaget.

En smart el-mätare står uppställd inne på ett bord står som visar hur mycket koldioxidutsläpp solcellerna hunnit spara in idag, 5,8 kg hittills motsvarande 14 km bilkörning.

Sparat in? I förhållande till vadå? Jag har upprepade gånger påpekat att ingen energikälla är koldioxidfri under sin livscykel, så heller inte solceller. Tvärt om är solceller relativt energiintensiva att tillverka och ger upphov till någonstans mellan 50-100 gCO2eq per kWh producerad elektricitet.

Då det genomsnittliga utsläppet av koldioxid för den svenska energimixen är ungefär 20 gram per kWh innebär det snarare att man ytterligare belastar klimatet med, i bästa fall, 30 gram koldioxid per förbrukad kWh om man producerar sin egen el med solceller istället för att använda sina två hål i väggen. Men det är klart, jämför man med fulel från solcellernas förlovade land Tyskland kanske det stämmer…

Förutom att detta faktum gör att man direkt kan ifrågasätta nyttan med egenproducerad solel i Sverige framställer det också Klotet i tveksam dager. Hur kan något som kallar sig ”Vetenskapsradion” okritiskt skriva något dylikt?

Tillägg: Det kan tilläggas att för att hamna på 50 gCO2eq/kWh har man räknat med en solinstrålning på 1700 kWh/m2 och år, vilket är nästan dubbelt så mycket som vi kan hoppas på i Sverige. Justerar man livscykelutsläppen ovan för detta är alltså en siffra strax under 100 g mer troligt för nordeuropeiska förhållanden.

Vidare har livslängden för installationerna antagits vara 30 år, något som är i det generösaste laget. I synnerhet då branschorganisationen Svensk Solenergi själva anger 20-30 år för panelerna och 15 år för växelriktaren. Det verkar dock som att de flesta livscykelanalyser tar höjd för byte av växelriktare i sina beräkningar. 

Tillägg 2014-06-12: En ny studie från Argonne National Laboratory visar att utsläppen av växthusgaser från solceller producerade i Kina är ungefär dubbelt så höga som om de vore producerade i Europa eller USA. Då ovanstående analyser inte tar höjd för detta skulle det innebära att en stor del av de solceller som installeras har livscykelutsläpp närmare 150-200 gCO2eq/kWh. Notera dock att detta specifikt avser solceller tillverkade i Kina som används i svenska förhållanden.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i ekonomi, koldioxid, solenergi, Sverige. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *