Dyrt eller billigt? – del 2

Uppförandet och driften av världens hittills största solkraftverk har blivit godkänt av California Energy Commission.  Fyra enheter som tillsammans kommer ha en installerad effekt på runt 1 GW skall byggas av Solar MillenniumBlytheområdet i Kalifornien. Den årliga energiproduktionen beräknas bli ungefär 2,2 TWh och kostnaden för hela projektet uppskattas till 45 miljarder kronor.

Den tredje reaktorn i Olkiluoto, ett projekt som av kärnkraftsmotståndare avfärdas som en katastrof, beställdes av köparen TVO till ett fast pris av 3 miljarder euro, alltså ca 30 miljarder kronor. Nu har kostnaden sprängt budgeten med åtminstone 50% vilket lett till förluster för projektet för leverantören Areva. Vad den slutliga kostnaden för projektet landar på är svårt att sia om, men avrundat uppåt till 5 miljarder euro är säkert inte osannolikt (bortsett från eventuella skadestånd och kostnaden för att köpa ut Siemens ur projektet). När den står färdig kommer Olkiluoto 3 att leverera 1,6 GW effekt och upp emot 13 TWh/år.

Ett, i kärnkraftsmotståndarnas ögon, totalt misslyckat kärnkraftsprojekt kostar med andra ord 31,25 miljoner kr/MW i installerad effekt och den första uppskattade kostnaden för ett solenergiprojekt i motsvarande skala kostar 45 miljoner/MW. Det är ju faktiskt inte omöjligt att kostnaden för Solar Millennium också skenar iväg av en eller annan anledning, så den senare siffran kan komma att förändras. Tittar man på kostnaden per levererad GWh blir det destå tydligare vad som är dyrt respektive billigt. Uppförandekostnaderna för Olkiluoto 3 landar på 3,8 miljoner kr/GWh och Solar Millenniums projekt på över 20 miljoner kr.

Skulle man göra en seriös livscykelanalys tillkommer självklart drift- och avvecklingskostnaderna till respektive projekt. Dessa skulle utan tvivel vara högre för kärnkraftverket, men med tanke på hur stor del av ett kärnkraftverks totalkostnad själva uppförandet står för skulle siffrorna sannolikt inte förändras nämnvärt. Kärnkraft är kanske inte så dyrt trots allt?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i energi, förnyelsebar, kärnkraft, kostnader, solenergi. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Dyrt eller billigt? – del 2

  1. Pingback: Dyrt eller billigt? – del 3 | energibloggen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *