Welcome to sunny Marocco

Den icke vinstdrivande organisationen Desertec Foundation har fått lite vind i sitt segel i och med den solfarm som skall byggas upp i Marocko under nästa år. Desertec Foundation är ett nätverk av forskare, politiker och ekonomer med det gemensamma målet att försöka försörja världen med förnyelsebar energi producerad där den är som mest tillgänglig. Detta innebär solenergi från världens ökenområden och vindenergi från nordliga och kustnära områden samt förbindelsen av dessa installationer med effektiva HVDC-nät.

Dii, Desertec industrial initiative, är ett industriellt konsortium bestående av jättar inom energibranschen såsom ABB, Siemens och E.On samt finansinstitut som Deutsche Bank och UniCredit med målet att förverkliga visionen som Desertec Foundation står bakom. Ett första steg i detta förverkligande sker alltså nu i och med uppförandet av en solvärmeanläggning på 500 MW i Marocko. Kraftverket som kommer uppta en yta på 12 kvadratkilometer är tänkt som ett referensprojekt för att övertyga beslutsfattare och investerare att Desertec inte är ett fantasiprojekt utan något som faktiskt kan komma att stå för en stor del av Europas energiförsörjning i framtiden. Målet är idag att en betydande del av MENA-ländernas energiförbrukning samt 15 % av Europas elproduktion skall tillgodoses på detta sätt 2050.

Tekniskt sett vill jag mena att konceptet Desertec förespråkar är fullt möjligt. Solenergin som går att utvinna i ökenområdena är betydligt mer stabil än solenergi från de norra delarna av Europa för att inte tala om energi från vindkraftverk. Problemet med utebliven energi nattetid finns fortfarande även om detta kan undvikas med hjälp av energilagring, exempelvis i smält salt. De skisser jag sett visar på ett flertal överföringar från Afrika till Europa vilket innebär en viss redundans om någon av dem skulle fallera.

Den stora svårigheten är den motvilja som idag sannolikt finns till att utlokalisera en stor del av EU:s energiproduktion till andra länder i allmänhet och Nordafrika och Mellanöstern i synnerhet. Energi är en strategisk resurs och gärna något man håller inom landets eller den politiska unionens gränser om det är möjligt. EU är redan idag är beroende av både Mellanöstern och Ryssland för sin olja- och gasförsörjning. Desertec skulle vara ännu ett steg i denna olyckliga utveckling. Vidare är en del i konceptet att länderna där produktionsanläggningarna faktiskt finns skall ha företräde till den producerade energi och enbart överskottet skall säljas vidare. Om befolkningen ökar i de aktuella länderna kommer samma sak hända med energibehovet, varpå ett eventuellt överskott snabbt minskar.

En möjlig fördel är dock att ett utökat samarbete med länderna i den här regionen skulle kunna underlätta deras strävan mot demokrati och säkra inkomster till befolkningen som inte är sammankopplat med utvinnandet av ändliga resurser och miljöförstöring. Vidare kan det skapa mängder av lokala arbetstillfällen vilket kan förbättra villkoren för invånarna i området. Detta förutsätter dock att projekten sköts på ett sätt som gynnar bägge parter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i decentraliserad energiproduktion, förnyelsebar, solenergi, vindkraft. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *