Riskpremie

Alla kärnkraftsmotståndare oavsett bakgrund framhåller de subventioner i form av statliga skadeståndsgarantier kärnkraften erhåller som förkastliga. De menar att om industrin skulle tvingas stå för premien att försäkra verksamheten upp till erforderliga belopp skulle energikällan inte längre vara ekonomiskt konkurrenskraftig. Med tanke på att världen i närtid bevittnat tre parallella härdsmältor vilkas omfattning och efterdyningar nu är överblickbara kanske en uppskattning av dessa kostnader är möjlig att göra.

Det japanska atomenergiorganet JAEC har gjort just detta och resultaten är högst intressanta. IAEA:s säkerhetsriktlinjer uppskattar tiden mellan två reaktorolyckor till 100000 reaktorår, vilket motsvarar knappt 230 år baserat på antalet operativa kärnreaktorer idag. JAEC har istället antagit tiden mellan olyckorna till 500 reaktorår, vilket numera är verkligheten för Japan, och baserat sina ekonomiska beräkningar på detta. För att ha råd med de kostnader energiföretagen ställs inför vid en olycka i form av skadestånd och avveckling skulle en riskpremie på mellan $0,01 och $0,02 per kWh behöva införas på elektricitet producerad i landets kärnreaktorer.

Detta motsvarar mellan 7 och 13 öre vilket kan jämföras med effektskatten i Sverige på 5,5 öre/kWh. Man skulle med andra ord kunna hävda att våra kärnkraftsoperatörer redan i dag till stor del betalar en erforderlig riskpremie. Även om man lägger till 13 öre till energibolagens kostnader för kärnkraftsproduktion (ca 2535 öre/kWh) hamnar man under kostnaden för exempelvis vindkraftsel, om inte hänsyn tas till de subventioner den senare energiformen erhåller.

Idag är kärnkraftsproducerad el en av de billigare energikällorna i Japan med en kostnad på $0,07/kWh och även med ovan nämnda riskpremie skulle den inte bli nämnvärt dyrare än kol ($0,07/kWh) eller gas ($0,08/kWh) och vara fortsatt lägre än olja ($0,14/kWh) och vattenkraft ($0,16/kWh). Panelen som granskat kostnaderna noterar också att om kärnkraften skall belastas för detta bör också övriga energikällor få bära kostnaderna för respektive kraftslags miljö- och hälsopåverkan vilket inte sker idag.

Resultatet av undersökningen kommer med största sannolikhet ha stor betydelse när den japanska regeringen ritar upp riktlinjerna för landets framtida energiförsörjning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i ekonomi, elpriser, energi, foliehatt, Fukushima, kärnkraft, risker, vindkraft. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *