Do the Math

Jag vill härmed tipsa om Tom Murphys intressanta blogg Do the Math. Tom arbetar som professor i fysik vid Georgia Tech och driver bloggen, som handlar om energi och dess relation till naturen och vårt samhällssystem, på sin fritid. Precis som namnet antyder är han mån om att siffrorna ska gå ihop när olika ersättare till de fossila energikällorna diskuteras, något som inte alltid är fallet. Tom är väldigt grundlig och pedagogisk i sina texter och förklarar även mycket komplicerade ämnen på ett lättförståeligt sätt.

Med det sagt har jag också en del kritik till professor Murphy. Även om jag håller med om huvuddragen i de flesta av artiklarna dras ibland slutsatser som jag tycker är underliga. Ett exempel är i inlägget om geotermisk energi där Tom avfärdar det som en irrelevant framtida energikälla av två anledningar: att den inte går att utvinna på ett hållbart sett annat än i relativt små mängder samt logistiken kopplad till arbetet att borra de nödvändiga hålen för utvinning.

Som vi redan sett är den energi som finns lagrad ner till 10 km djup tillräckligt för att försörja mänskligheten med energi i över 12000 år vid dagens energikonsumtion, även om bara 0,5 % av den tillgängliga värmen utnyttjas. Huruvida energin hinner återgäldas jordskorpan från jordens inre delar är alltså i praktiken oväsentligt. Dessutom är det i verkligheten inte värmen i berggrunden som försvinner först utan det grundvatten man utnyttjar för att leda värmen. I och med att tekniken som är aktuell här är EGS är detta inte ett lika stort problem. När det gäller storskalig borrning till stora djup är detta något som olje- och gasindustrin gör dagligen och knappast något som skulle utgöra ett problem.

Alla har ju dock rätt till en åsikt och hur roligt vore det om alla tyckte likadant? Något som dock gjorde mig lite besviken var Toms svar på en kommentar till det senaste inlägget Do the Math som behandlar fusion. Läsaren nämnde LENR och kall fusion vilket fick följande svar.

Yes, we have to watch out that our sense of urgency, disappointment, and extreme need will drive many irrational fantasies about the magic silver bullet technofix, so far overlooked, shunned, or otherwise conspired against.

Let me warn readers that I will be rejecting comments that have to do with cold fusion or other dubious claims. I don’t want to run a crackpot gallery. If you feel this is unfair, and I am just playing my role as a mainstream conspirator, then fine—I’m not offended. Surely there are forums to discuss such schemes, but the Math is not there, so I’ll steer clear.

I och med att det är en privat blogg har självklart författaren rätt att moderera kommentarerna som han vill. Som forskare tycker jag dock att han borde vara mer ödmjuk i sin hållning. Jag är själv ingen övertygad LENR-crackpot men att så lättvindigt förkasta något bara för att det inte finns någon allmänt accepterad förklaringsmodell tycker jag inte är särskilt vetenskapligt. Risken är stor att man får äta upp dylika uttalanden. Jag undrar exempelvis hur stolta de forskare som kritiserat och fryst ut Dan Shechtman kände sig när han mottog Nobelpriset förra året.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i energi. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *