Om

tankar om energipolitik och -teknik

3 kommentarer till Om

 1. Jonathan Pye skriver:

  Hej

  Vi är en grupp från historisk omvärldsanalys A på lunds universitet
  som gör ett arbete om en hypotetisk energikris under de närmaste
  decennierna och om ny teknik kommer kunna avhjälpa denna eventuella
  krisen. Vi har efter att ha lärt oss lite mer om ämnet insett att
  det inte är energin som skon klämmer kring. Om världens regimer inte
  bryr sig om klimatet kan man alltid använda kol, annars går det att
  utvidga generation III och om ca 30år generation IV kärnkraft. Det
  överhängande problemet verkar snarare vara slutet på billiga
  transporter pga sinandet den av lättilgängliga oljan, och vår ekonomis
  beoroende av dessa billiga transporter. Utmaningen verkar framförallt
  vara att hitta billiga effektiva lagringsmöjligheter för el.
  Litium-luft-batterier? Grafen-kisel-litium batterier? Flytande
  ammoniak till förbränningsmotorer? Biobränslen som lönar sig? Går
  dessa eller andra lagringsformer att utveckla och ersätta dagens
  transporter med i tid för att vi ska få en mjuk övergång till ett
  hållbart samhälle? Kan de massproduceras på ett hållbart sätt?
  En av omvärldsanalysens ”fördelar” är att man kan laborera med
  sannolikheter, även låga sådana och därmed inte avfärda eventuella
  paradigmskiften eller avsaknaden av sådana. Det är vanligt i den
  nuvarande energidebatten att man antingen ignorerar forskning som är
  på ett tidigt stadium, på grund av osäkerheten kring om den kommer
  leda till kommersiellt gångbara och praktiskt genomförbara lösningar,
  eller att man sätter för stor tilltro till framtida uppfinningar som
  kommer lösa problemen, utan att se till riskerna som en sådan tilltro
  kan innebära. Vår förhoppning är att kunna sätta upp scenarier med
  modeller som sträcker sig från tidig energikris, politisk ovilja till
  miljöomställning och tekniska problem kring nya energikällor, till de
  finita energikällorna håller länge, det kommer gå att ställa om
  ekonomin till nya energiformer och nyuppfunna energiformer kommer
  hjälpa omställningen. Poängen är delvis att avgränsa vilka hot och
  förhoppningar som finns och delvis att rudimentärt bedöma scenariernas
  trovärdighet.

  Därför frågar vi nu dig, förutsättningslöst och medvetna om att svaret
  måste vara hypotetiskt:

  1.Hur dyr behöver bensinen bli för att flyg, lastbil och
  båttransporter ska komma att minska drastiskt och därmed hota
  ekonomin? När kommer detta ske? IMFs senaste analys säger 200$ per fat
  råolja innan 2020, klarar vår transportekonomi det?

  2. Vilka lagringsformer av energi verkar trovärdigt att de kommer vara
  praktiskt användbara vid tiden då de billiga oljebaserade
  transporternas tid är förbi? Kommer de tekniska innovationerna hinna
  med att medge en mjuk övergång?

  Jag hoppas du vill hjälpa till med vårt tankeexperiment och du är
  också välkommen att kommentera vår uppgift i sig, (genom att tex säga
  ”Klimateffekterna av förbränningen av den olja, naturgas och kol som
  vi hinner göra av med innan energikrisen kommer vara ett större
  problem än energikrisen självt” el något dylikt) eller hänvisa oss
  till rapporter och artiklar som vore relevanta för oss. Om du är
  intresserad skickar vi dig vår amatörmässiga analys när vi är klara.

  Med vänlig hälsning-Jonathan Pye

  • Johan skriver:

   Hej Jonathan,

   och tack för er fråga. Precis som ni skriver finns det energikällor med potential att ersätta de sinande fossila energikällorna, åtminstone kWh för kWh, så någon egentlig energikris är det inte frågan om. Det mest överhängande problemet är, precis som ni skriver, den kommande bristen på billig olja eftersom transportsektorn är i stort sett helt beroende av denna. Ytterligare ett problem är att även om den totala produktionen av olja de senare åren legat stilla har exportmarknaden minskat då de stora oljeexportörernas inhemska konsumtion ökat markant.

   Kolproduktionstoppen ligger visserligen längre fram i tiden men precis som olja och gas är det också en ändlig energikälla. Globala Energisystem vid Uppsala Universitet menar exempelvis att de tillgängliga kolreserverna inte är tillräckliga för att det ska vara möjligt att nå de utsläppsnivåer IPPC förutspår i sina beräkningar. Det är med andra ord mycket möjligt att de satsningar som görs är felriktade. Se exempelvis denna rapport. Tvärt emot vad många hävdar tror jag att energikrisen är ett större problem än klimatförändringar, kanske framförallt då det senare är en relativt långsam process som är lättare för ett samhälle att anpassa sig till. Energibrist kan i princip uppstå över en natt och få ganska dramatiska konsekvenser i ett värld så energiberoende som vår. Eventuella satsningar som görs borde dock givetvis sträva efter att motverka båda i den mån det är möjligt.

   Jag försöker hålla mig från att diskutera ekonomi alltför mycket, i synnerhet specifika siffror. Jag vill mena att det enda sättet att nå ett globalt system i balans är någon form av ekonomi med nolltillväxt, åtminstone med avseende på icke-förnyelsebara resurser. Vad detta innebär för de digitala valutorna, inflation, skuld etc ligger utanför mitt kompetensområde och intresserar mig i ärlighetens nämn inte så mycket. Om man tittar på verkligheten historiskt ser man att världsekonomin börjat sakta in redan vid priser över $100 per fat. Om den uteblivna ekonomiska tillväxten sedan beror enbart på oljepriset, en kombination av faktorer eller inte alls har med oljepriset att göra får någon annan avgöra. Även om världsekonomin skulle klara av oljepriser på $200/fat, gör den det i samband med en skuldkris i Europa eller en tsunami som slår till i Asien? Det farliga med sådana analyser är att man inte har möjlighet att ta hänsyn till alla osäkerhetsfaktorer.

   Jag tror inte att det kommer finnas några lagringsformer som är tillräckligt utvecklade för att ersätta oljan när den tiden kommer. Det är nog inte helt osannolikt att resultatet blir en minskning av genomförda transporter istället. Problemet är, som jag ser det, inte bristen på lagringsalternativ, sådana finns redan idag (exempelvis metanol). Problemet är att det är svårt att skala produktionen i den grad som kommer krävas för att ersätta oljan i den takt dess tillgänglighet minskar. På den ljusa sidan kan man dock notera att många av de transporter som genomförs idag är diskretionära och skulle kunna undvikas utan större skada för samhället (se exempelvis den här uppskattningen). Att dyrare transporter kommer leda till en minskad globalisering och ökad inhemsk produktion av varor är dock inte helt osannolikt.

   När det gäller elfordon tror jag inte att vi kommer se någon större förändring på det området inom överskådlig framtid. Jag hoppas och önskar att batterier med tillräcklig prestanda, både teknisk och ekonomisk, kommer att utvecklas. Problemet är att fordonsflottan också måste bytas ut vilket är en process som tar lång tid. Även om elbilar blir lika billiga och prestandamässigt lika bra som förbränningsmotordrivna bilar är det inte självklart att ett hushåll som nyss köpt en ny bil har de ekonomiska möjligheterna att köpa en ny.

   Jag tycker att den analys ni håller på med verkar mycket intressant och att det är bra och nyttigt att fler intresserar sig för området. Ni får gärna skicka den till mig när den är färdig. Lycka till!

   Med vänlig hälsning,
   Johan Höglund Åberg

Lämna ett svar till Johan Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>