”Kommer tillfälle ges att åka trådbuss?”

Bo Bylund och Ingemar Skogö, före detta generaldirektörer på Banverket respektive Vägverket, skriver i en debattartikel i SvD att Sverige bör satsa på en elektrifiering av våra vägar. Detta som ett led i vårt mål att vara fossilfritt till 2030. En debatt i det här ämnet förs också i Ny Teknik.

Konceptet går alltså ut på att installera kontaktledningar, liknande de för tågtrafiken, längs ett antal strategiskt utvalda vägavsnitt samt utrusta lastbilar, och även bussar, med strömavtagare och elmotorer för att på så sätt minska bruket av förbränningsmotorn till ett minimum. Det här är en välbeprövad teknik och även om så kallade trådbussar är på väg att försvinna idag finns fortfarande över 40000 fordon i drift världen över, exempelvis i Tallinn. En alternativ lösning är att förse fordonen med energi genom elektromagnetisk induktion vilket utprovas här och var

Bland alla galna idéer som florerar tycker jag faktiskt att det här är en av de bättre. Självklart är spårbunden trafik överlägsen elektrifierade vägar i form av kapacitet och effektivitet men lider dock av låg flexibilitet och höga initiala kostnader. Här kan man tänka sig elektrisk drift, åtminstone delvis, för många av de transporter som inte är möjliga att ersätta med tåg. Jag ser systemet med andra ord snarare som ett komplement till utbyggd tågtrafik än en ersättning.

Med tanke på oljeproduktionstoppen är en elektrifiering av våra transportsystem mer eller mindre en förutsättning för framtida transporter vare sig vi vill det eller inte. Frågan är hur detta skall ske. Rena elfordon och hybrider är en dellösning men lider fortfarande, i synnerhet när det gäller ren batteridrift, av prestandaproblem. Att tillföra energi utifrån är en möjlig lösning på problemet även om det kräver större infrastruktursatsningar. Skall alla godstransporter överföras till järnvägsnätet krävs dock betydande investeringar också där och det är möjligt att det visar sig vara billigare och effektivare att, som vid elektrifiering av vägar, använda sig av den befintliga infrastrukturen i form av vägnätet .

Det finns ett flertal forskningsprojekt igång som utreder detta med Trafikverket och Energimyndigheten som beställare. Bland annat är BAE System, Bombardier Transportation, Volvo och Scania inblandade. Vidare finns den här rapporten från Elforsk som är en kunskapssammanställning av statusen idag.

Tillägg:

Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik vid KTH, skriver i sin replik i SvD att han befarar att en satsning på elektriferade vägar riskerar att fördröja nödvändiga järnvägsinvesteringar. Med den syn på infrastruktur, energi och transport dagens politiker har är det ett rimligt antagande. Förr eller senare ramlar dock sannolikt polletten ner och man inser att ett fortsatt oljeberoende är en återvändsgränd. I det läget kvarstår faktum att alla godstransporter inte är möjliga att ersätta med spårtrafik, vare sig ekonomiskt eller praktiskt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Det här inlägget postades i elbil, elfordon, peak oil, transport. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *